D.P. Factory heeft als doel om op een zo verantwoordelijk mogelijke manier te produceren en te ontwikkelen. Om dit te onderstrepen zijn we zowel ISO 9001-2015 als FSC® gecertificeerd.

FSC®


Sinds eind 2013 beschikken we over het FSC®-keurmerk. Wij werken veelal met drukwerk dat het FSC®-label draagt. Vraag naar onze FSC gecertificeerde producten.
Dit draagt bij aan verduurzaming van de producten en het productieproces. FSC-C016391

BSCI en FTA


D.P. Factory is sinds 2008 aangesloten bij het BSCI en de Foreign Trade Association om Social Compliance te waarborgen. BSCI (Business Social Compliance Initiative) heeft als doel het ethisch verantwoord ondernemen in de gehele productieketen te bevorderen. Speerpunten zijn veilige arbeidsomstandigheden voor de werknemers, het tegengaan van dwang- en kinderarbeid en het recht op het vormen van een vakbond. De aangesloten leden en hun leveranciers dienen samen te werken aan verbeteringen, zodat zij aan de normen van de International Labour Organisation (ILO) voldoen.

ISO 9001-2015


D.P. Factory hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. Om dit te kunnen waarborgen, hebben we een eigen kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd dat bovendien ISO 9001-2015 gecertificeerd is door TÜV. Zodoende worden kwalitatief hoogwaardige producten geleverd aan onze klanten en wordt de veiligheid van onze medewerkers optimaal gewaarborgd.

Altijd willen verbeteren


Bovenstaande punten hebben bijgedragen aan professionalisering van onze organisatie, waardoor wij efficiënter en marktgerichter kunnen handelen. Onze focus ligt op het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en continue controle op de supply chain. Alle werkprocessen kunnen gemeten, geanalyseerd en  verbeterd worden. Dit stelt ons in staat om ons optimaal te kunnen richten op het creëren van producten die commercieel interessant zijn voor retailers.

Wilt u meer weten?

D.P. Factory is te bereiken op

+31 (0)488 417 555